สรุป 2โครินธ์ 11

ภาพรวม

  • เปาโลเป็นห่วงและเตือนคริสตจักรโครินธ์ ที่ยอมฟังคำสอนของพวกสอนเท็จที่สอนข่าวประเสริฐที่บิดเบือน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2โครินธ์ บทที่ 11

เปาโลพูดกับคริสตจักรโครินธ์ ว่า

เปาโล​หวง​แหน​พวกเขา ​อย่าง​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​หวง​แหน
เพราะ​ว่าเปาโล​หมั้น​ท่าน​ไว้​กับ​สามี​คน​เดียว คือ ​พระ​คริสต์

แต่​เปาโลกลัว​ว่า ความคิด​ของ​พวกเขาจะ​ถูก​ทำ​ให้​หลง​ไป​จาก​ความ​ซื่อสัตย์
และ​ความ​บริ​สุทธิ์​ต่อ​พระ​คริสต์​
เพราะ​ว่ามีบางคน​มา​เทศ​นา​ถึง​พระ​เยซู ​อีก​องค์​หนึ่ง
หรือ​ให้รับพระ​วิญ​ญาณ ที่ไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์
หรือสอนข่าว​ประ​เสริฐ​อื่น

คนเหล่านั้น อ้างตัวเป็น​อัคร​ทูต​พิเศษ​
และกล่าวร้ายเปาโล ว่า ทำไม่ถูกต้องที่ไม่ยอมรับเงินสนับสนุนจากคริสคจักรโครินธ์
เหมือนอย่างที่คนเหล่านั้นรับ

เปาโลทำ​ผิด​หรือ ​ที่​รับเงินสนับสนุนจาก​คริสต​จักร​อื่นๆ
เพื่อ​ปรน​นิบัติ​พี่น้องโครินธ์
แม้ในยามที่เปาโล​กำ​ลัง​ขัด​สน​อยู่​นั้น เขา​ก็​ไม่​ได้​เป็น​ภาระ​กับ​ใครในเมืองโครินธ์
และ​เปาโล​จะ​ทำ​ตัว​เช่น​นี้​ต่อ​ไป

เปาโล​รักพวกเขา ​สิ่ง​ที่​เปาโล​ทำ ก็​เพื่อ​ปิด​โอ​กาส​พวก​อัคร​ทูต​ปลอม
ที่หวังจะมาหลอก​พวกเขา

พวกเขาเป็น​ผู้​ปรน​นิบัติ​​ซา​ตาน ​ปลอม​ตัว​มาเป็น​ ผู้​ปรน​นิบัติ​ความ​ชอบ​ธรรม
บั้น​ปลาย​ของ​คนเหล่านั้น ​จะ​เป็น​ไป​ตาม​การ​กระ​ทำ​ของ​เขา

ทำไมพี่น้องที่โครินธ์​ ไม่ทำอะไรเลย เมื่อ​มี​คน​มาหลอกลวง เพื่อจับพวกเขา​ไป​เป็น​ทาส
คนเหล่านั้น​อวด​เรื่องเชื้อสายและการงานของคนเหล่านั้น
เปาโลถ้าจะอวด ก็อวดได้เหมือน​กัน

เปาโลเป็น​ชาติ​ฮีบรู​ ​เป็น​ชน​ชาติ​อิส​รา​เอล​ ​เป็น​พงศ์​พันธุ์​ของ​อับ​รา​ฮัม​
เป็น​คน​ปรน​นิบัติ​ของ​พระ​คริสต์
เปาโลตราก​ตรำ​และติดคุก และพบกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆ มากยิ่ง​กว่า​คนเหล่านั้น

และเปาโลมีความเป็นห่วงเป็นใย​คริสต​จักร​ทั้ง​หมด อยู่ทุกวัน

หากเปาโล​จำ​เป็น​ต้อง​อวด ก็​คงจะ​อวด​สิ่ง​ที่​แสดง​ถึง ​ความ​อ่อนแอ​ของตน

ผู้​ว่า​การ​เมือง​ของ​กษัตริย์​อา​เร​ทัส ​ใน​กรุง​ดา​มัส​กัส
เคยให้​คน​เฝ้า​กรุง​ดา​มัส​กัส​ไว้ ​เพื่อ​จะ​จับ​เปาโล
แต่​พี่น้องที่นั่น เอา​เปาโล​ใส่​กระบุง​ใหญ่​ และ​หย่อน​ลง​ทาง​หน้า​ต่าง​บน​กำแพง​เมือง
เปาโล​จึง​พ้น​จาก​เงื้อม​มือ​ของ​ท่าน​ผู้​ว่า​การ มาได้

1. พวกสอนเท็จ สอนถึงพระเยซูอีกองค์หนึ่ง ใช้นามพระเยซู เหมือนกัน แต่เป็นพระคริสต์เทียมเท็จ เป็นของปลอม
คำสอนที่อ้างว่า เป็นคำสอนของคริสเตียน
แต่ขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้า
หรือขัดกับพระลักษณะของพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์
หรือขัดแย้งกับข่าวประเสริฐ
นั่นเป็นคำสอนเทียมเท็จ

เราไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนสนับสนุนใดๆ ทั้งสิ้น

2. เราไม่ควรอวดในความดี หรือความสามารถใดๆของเรา
เพราะทั้งหมดไม่ใช่เราทำเอง แต่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้
สิ่งที่เราสมควรอวด คือ อวดในความอ่อนแอของเรา
ว่า เราอ่อนแอขนาดนี้ แต่โดยพระเมตตาของพระเจ้า
เราจึงสามารถได้รับ และทำสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้

3. การประยุกต์ใช้ 2โครินธ์ 11 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/370WHj9

คำคม

“ คริสเตียนแท้ ต้องยึดมั่นความจริงในข่าวประเสริฐแท้ ”