สรุป 2โครินธ์ 13

ภาพรวม

  • 2โครินธ์ บทที่ 13 เปาโลเรียกให้คริสตจักรโครินธ์ กลับสู่สภาพดียึดมั่นความจริงแห่งข่าวประเสริฐ และความรักที่มีต่อกัน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2โครินธ์ บทที่ 13

เปาโลพูดกับคริสตจักรโครินธ์ ว่า

เปาโลจะ​มา​หาพวกเขา พวก​ที่​ทำ​บาป​ เปาโล​จะ​ไม่​งด​โทษ​ใคร​เลย
เพราะพระคริสต์​ไม่​ทรง​อ่อนแอ​ต่อ​พวกเขา แต่​ทรง​ฤทธา​นุ​ภาพ​มาก​ใน​พวกเขา
​แม้​พระ​องค์​ทรง​ถูก​ตรึง ​เพราะ​ทรง​ยอม​อ่อน​แอ
แต่​พระ​องค์​ยัง​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่ ​เพราะ​ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​พระเจ้า

​แม้​เปาโล​อ่อน​แอ​ใน​พระคริสต์ แต่เปาโลจะมี​ชีวิต​อยู่​ด้วย​กัน​กับ​พระ​องค์
​เนื่อง​ด้วย​ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​พระเจ้า

จง​พิจาร​ณา และ​พิสูจน์​ ​ตัว​เอง​ ดู​ว่า​ พวกเขายังคง​ดำ​รง​อยู่​ใน​ความ​เชื่อ​หรือ​ไม่?

เปาโล​อธิษ​ฐาน​ต่อ​พระ​เจ้า ​ขอ​ให้​พวกเขา​ไม่​ทำ​ชั่ว​ใดๆ

​เมื่อเปาโลกำลัง​อ่อน​แอ แต่พวกเขากำลัง​เข้ม​แข็ง เปาโล​ก็​ยินดี
เปาโลอธิษ​ฐาน​ให้พวกเขา ได้​กลับ​สู่​สภาพ​ดี ​ดัง​เดิม
สิทธิ​อำ​นาจ​ที่​พระเจ้า​ประทาน​ให้​แก่​เปาโล
เพื่อ​การ​เสริม​สร้าง ไม่​ใช่​เพื่อ​การ​ทำ​ลาย

จง​กลับ​สู่​สภาพ​ดี​ดังเดิม
จง​ฟัง​คำ​ขอ​ร้อง​ของ​เปาโล
จง​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน
จง​อยู่​ร่วม​กัน​อย่าง​สันติ
จง​ทัก​ทาย​กัน​ด้วย​ธรรม​เนียม​จูบ​อัน​บริ​สุทธิ์

ขอ​ให้​พระ​คุณ ความ​รัก​ของ​พระ​เจ้า และ​การ​มี​ส่วน​กัน​ที่​มา​จาก​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์
จง​ดำ​รง​อยู่​กับ​พวกเขาทุก​คน​เถิด

1. ให้เรามาหาพระคริสต์อย่างถ่อมใจ ด้วยความอ่อนแอของเรา
แล้วพระองค์จะทรงทำให้เราเข้มแข็ง ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์

จงถ่อมใจลงต่อพระเจ้า แล้วเราจะพบความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตของเรา

2. จง​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน(be of one mind) ในที่นี้ ภาษาเดิมและภาษาอังกฤษ ให้ความหมายว่า
มีความเชื่อ หรือ มีความคิด อย่างเดียวกัน
ซึ่งคนละความหมายกับ ใน
เอเฟซัส 4:3 “จง​พยา​ยาม​รักษา​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน (unity) ​ที่​มา​จาก​พระ​วิญ​ญาณ​นั้น …”

ใน เอเฟซัส 4:3 นั้น unity เกิดจาก พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงกระทำ
แต่ในข้อนี้ be of one mind เป็นการที่เราเชื่อฟังพระเจ้า เราจงลงมือ ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ด้วยการพึ่งพาความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

จงปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อของเรา ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง แต่ไม่ใช่เราคนเดียว ต้องช่วยคนอื่นให้ถูกต้องเหมือนกันด้วย

3. การประยุกต์ใช้ 2โครินธ์ 13 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2sZbWKp

คำคม

“ จง​พิจาร​ณา และ​พิสูจน์​ ​ตนเองอยู่เสมอ ​ว่า​ เรายังคง​ดำ​รง​อยู่​ใน​ความ​เชื่อ​หรือ​ไม่? ”