แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว

การเฝ้าเดี่ยว คือ การใช้เวลาอ่านพระคำ ไตร่ตรอง ว่าจะนำมาใช้ในชีวิตอย่างไร แล้วอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยให้เกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของเรา

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว โพสต์ล่าสุด