ศึกษาพระวจนะของพระเจ้า

สภษ. 16:20
บุคคล​ผู้สนใจ​ใน​พระ​วจนะ​จะ​พบ​ของ​ดี
และ​คน​ที่​วางใจ​ใน​พระ​เจ้า​จะ​สุข​สบาย

โพสต์ล่าสุด