แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มก. 1:23-26){ ไล่โลด }

พระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่า “จงนิ่งเสีย ออกมาจากเขาซิ” มก. 1:25

แนวคิด :
– ผีโสโครกมันร้องว่า “…ท่านคือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า” ก็น่าจะดีนะคนจะได้รู้ว่า แม้แต่ผียังยอมรับพระเยซูเลย
– แต่ปรากฏว่า พระเยซูกลับ ห้ามให้มันนิ่งเสีย แล้วขับผีออกจาก ชายคนนั้นเสีย
? เพราะอะไรหรือ? ก็เพราะว่า พระองค์ไม่ต้องการให้ผีโสโครกมีส่วนใดๆในพระราชกิจของพระองค์

การประยุกต์ใช้ :
– ในชีวิตของเรา บ่อยครั้งมีความคิดหรือเสียงที่เข้ามาในความคิด ซึ่งเรารู้แน่ว่าไม่ด้าจากพระเจ้า อย่าให้เรายอมให้มันพูดต่อในความคิดของเรา เราเป็นวิหารของพระเจ้า พระเจ้ากำลังสร้างชีวิตของเราให้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์
– เรายอมไม่ได้ที่จะให้ความคิดจากวิญญาณชั่วใดๆ มีส่วนในความคิดของเรา
– สั่งมัน “จงเงียบ…ในพระนามพระเยซู” แล้วไล่มันออกไป “จงออกไปจากความคิดของฉัน ในพระนามพระเยซู”
“อย่ายอมให้วิญญาณชั่วใดๆ มีส่วนในความคิดของเรา”

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s