แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (รม. 3:9-20){ ชั่วอย่างเนียน }

ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า “ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลย” รม. 3:10

แนวคิด :
• ไม่มีมนุษย์คนใครชอบธรรมเลยสักคนเดียว(ข้อ10) ทุกคนอยู่ใต้อำนาจบาป(ข้อ9)
• เราดำเนินชีวิตอย่างโง่เขลา ไร้ปัญญา ไร้ความเข้าใจ(ข้อ11)
• เราไม่ใช้เวลาที่มี กำลังที่มี แสวงหาพระเจ้า แต่สิ่งไร้สาระ(ข้อ11)
• เราทุกคนต่างเลวทราม(ข้อ12) เราสอบตก…การสอบผ่าน อาจมีหลายระดับคะแนน แต่ตอบตกมีระดับเดียวคือ “ตก”
• เรามีความชั่วร้าย ความเห็นแก่ตัวเต็มอยู่ในจิตใจ แม้พยายามซ่อนไว้อย่างแนบเนียนแต่ก็มักหลุดออกมา สังเกตเห็นง่ายที่สุดทางคำพูดของเรา(ข้อ13-14)
• เราดำเนินในทางที่ห่างไกลกับสันติสุขในพระเจ้า มีโอกาสเมื่อไหร่ ก็จะไถลออกไปจากแห่งความพินาศและความทุกข์ เสียทุกคราไป(ข้อ16)
• ความยำเกรงพระเจ้า อยู่ที่ปากของเรา มากกว่าอยู่ที่การกระทำของเรา มากมายหลายเท่านัก
>>> ดังนั้นเราเหมือน้ำท่วมปาก ม่อาจอ้างการกระทำของเราใดๆได้เลย ต่อจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า(ข้อ19) เราไม่มีทางชอบธรรมได้เลย โดยการกระทำของเราเอง(ข้อ20)

การประยุกต์ใช้ :
• ทุกคนก็ชั่วพอๆกัน แค่ชั่วกันคนละแบบ
• คนอื่นชั่วไม่เนียนเราจึงเห็นได้ สู้เราไม่ได้ชั่วเนียน คนจึงไม่ค่อยรู้ บางทีเราเนียนจัดจนกระทั่งตัวเองยังไม่รู้เลย ก็มีบ่อยไป
• เรามักอยากให้พระเจ้าให้อภัยความชั่วของเราทั้งสิ้น แต่มักไม่ค่อยให้พระเจ้าให้อภัยคนชั่วคนอื่นๆ
• เมื่อพบเห็นคนทำชั่ว เราควรให้อภัยแก่เขา เพราะเราก็ได้ดีไปกว่าเขาหรอก เป็นคนบาปชั่วผู้ต้องการรับการอภัยจากพระเจ้าเหมือนกัน
• สรรเสริญพระเยซู ไม่ว่าบาปชั่วของเราจะหนักหนา สักเพียงใด พระองค์ทรงโปรดอภัยบาปของเราทั้งสิ้น ชำระเราให้สะอาด และประทานความชอบธรรม ซึ่งเราไม่มีทางมีปัญญาที่จะมีได้ ให้แก่เรา โดยจ่ายราคาอันแสนแพงคือด้วยพระโลหิตของพระองค์ที่ไหลออกจนหมดตัวที่บนไม้กางเขนนั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s