แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.19:30) { สำเร็จแล้ว }

แนวคิด :

– หลังจากที่​พระ​เยซู​ทรง​รับ​เหล้า​องุ่น​เปรี้ยวที่ทหารยื่น​ให้พระองค์แล้ว พระ​องค์​ก็เงยพระพักตร์ขึ้นตรัส​ว่า “สำ​เร็จ​แล้ว” แล้ว​ก้ม​พระ​เศียร​ลง​สิ้น​พระ​ชนม์

– คำว่า “สำเร็จแล้ว” ในภาษาเดิมแปลว่า “จ่ายชำระหนี้หมดแล้ว”

– มาถึงวินาทีนี้ พระเยซูได้จ่ายชำระหนี้บาปผิดทั้งสิ้นของมนุษย์ทุกคนหมดแล้ว

– มนุษย์ทุกคนสามารถหลุดพ้นจากหนี้บาปได้แล้ว โดยทางพระเยซูคริสต์

การประยุกต์ใช้ :

– ผมระลึกถึง ภาพเปรียบเสมือน ผมเป็นหนี้ธนาคารมากจนไม่มีปัญญาใช้ได้ และธนาคารกำลังจะมายึดบ้านของผม แล้วพระเยซูก็เดินเข้าไปในธนาคารเพื่อเจรจาเพื่อทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยผม หลังจากนั้น พระเยซูก็เดินยิ้มแป้นออกมา พร้อมกับบอกผมว่า “สำเร็จแล้ว” จ่ายหนี้ให้หมดแล้ว บ้านไม่ต้องโดนยึดแล้ว

“สำเร็จแล้ว” ช่างเป็นประโยคสวรรค์สำหรับผมเหลือเกิน ผมพ้นหนี้บาปแล้ว โดยทางพระเยซู ผมไม่ต้องจ่ายหนี้บาปทั้งหมดที่ผมทำมาแล้ว หนี้บาปทั้งหมดที่ผมมีไม่สามารถสร้างปัญหาหรือสร้างความเสียหายอะไรให้แก่ผมอีกต่อไปแล้ว เพราะพระเยซูจ่ายชำระหนี้บาปให้ผมหมดแล้ว

– ขอบคุณพระเยซู!!!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s