แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:15) { เจ้ารักเราหรือ? }

แนวคิด :

– เมื่อพวกสาวกรับประทานอาหารที่พระเยซูทรงเตรียมให้พวกเขาแล้ว พระองค์หันมาถามเปโตรว่า เขา​รักพระเยซู​มาก​กว่าปลามากมายและอาหาร​พวก​นี้​หรือ?

– เปโตรจึงตอบพระองค์ว่า ใช่แล้ว เขารักพระเยซูมากกว่าปลามากมายเหล่านี้

– พระเยซูจึงบอกกับเปโตรว่า ถ้าเขารักพระเยซูจริง จงทำสิ่งนี้ คือ จงเลี้ยงดูผู้เชื่อวางใจในพระองค์

การประยุกต์ใช้ :

– ราว 3 ปีก่อนเหตุการณ์นี้ เปโตรเคยเห็นพระเยซูสำคัญกว่าปลา เขาละทิ้งอาชีพชาวประมงของเขาติดตามพระเยซูไป

– หลังจากนั้นเมื่อ เขาติดตามพระเยซูอยู่ 3 ปี เขาก็ปฏิญาณต่อพระเยซูว่า แม้ต้องตายเขาก็จะไม่ทิ้งพระองค์

– แต่ในคืนที่พระเยซูถูกจับนั้น เขากลับเป็นผู้ปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซูถึง 3 ครั้ง

– บัดนี้เมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ให้โอกาสแก่เขาอีกครั้งหนึ่งที่จะแสดงความรักที่มีต่อพระเยซู

ในอดีตที่ผ่านมา ไม่ว่าเราจะปฏิบัติต่อพระเยซูอย่างไร ยังไม่สำคัญเท่ากับว่า วันนี้เราจะทำอย่างไร  วันนี้พระเยซูให้โอกาสเราอีกครั้งที่จะสำแดงความรักของเราต่อพระเยซู ด้วยการดูแลเอาใจใส่คนที่พระเยซูทรงรัก

Advertisement

One thought on “แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.21:15) { เจ้ารักเราหรือ? }

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s