แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.20:17) { ภารกิจเล็กน้อยอันยิ่งใหญ่ }

แนวคิด :

– เมื่อมารีย์ มักดาลา จำพระเยซูได้แล้ว(ข้อ 16) พระเยซูตรัสกับเธอว่า อย่าหน่วงเหนี่ยวพระองค์ไว้เลย ซึ่งเธอคงพยายามอยากจะหน่วงเหนี่ยวพระองค์ให้อยู่กับเธอนานกว่านี้ เพราะนั่นช่างเป็นบรรยากาศที่แสนอ่อนหวาน และชื่นชมยินดีอย่างที่สุด

– แต่พระเยซูบอกเธอว่า เนื่องจากพระเยซูยังไม่ได้กลับไปหาพระบิดา พระองค์จึงยังคงมีเวลาจำกัด ไม่สามารถใช้เวลากับเธอแต่ผู้เดียวได้ ซึ่งหมายความว่าหลังจากพระเยซูกลับไปหาพระบิดาแล้ว พระองค์จะอยู่กับเธอเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา ผ่านทางการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์

– แทนที่พระเยซูจะให้เธอ ใช้เวลาอยู่กับพระองค์ต่อไป  อันเป็นเวลาที่แสนสุข แต่พระองค์กลับมอบหมายภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้แก่เธอ เป็นคนแรกของมนุษยชาติที่เป็นพยานให้ผู้อื่นว่า พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว

– พระองค์ทรงใช้เธอให้ไปบอกพวกอัครสาวก ถึงข่าวสำคัญนี้ คือพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และบอกพวกเขาว่า พระเยซูตอนนี้ยังอยู่ในโลกนี้ แต่ต่อไปพระองค์กำลังจะกลับไปหาพระเจ้า พระบิดา ของพระองค์ ซึ่งโดยทางพระเยซูนั้น พระเจ้าพระบิดาจะทรงเป็นพระเจ้า และเป็นพระบิดาของพวกเขาด้วย

การประยุกต์ใช้ :

– ช่วงเวลาที่มารีย์ มักดาลาพบกับพระเยซูสองต่อสองช่างเป็นเวลาแสนสุขสำหรับเธอ พระเยซูทรงทราบดีว่าช่วงเวลาแสนสุขนี้จะเกิดขึ้นกับเธออีกแบบตลอดไป เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา แต่บัดนี้เธอมีภารกิจที่สำคัญกว่านั้น คือไปเตรียมใจอัครสาวกให้พร้อม สำหรับการปรากฏตัวของพระเยซูท่ามกลางพวกเขา(ยน. 20:19-23)

บางครั้งพระเจ้าทรงเรียกเราให้ออกจากพื้นที่ที่แสนสุขของเรา เพื่อทำภารกิจที่เล็กน้อยอันแสนสำคัญ จงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังแล้วก้าวออกไปด้วยความเชื่อ แล้วผลที่เกิดขึ้นจะยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s