แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.16:18) { เริ่มสนใจ }

แนวคิด :

– หลังจากที่สาวกบางคนเริ่มพูดกัน ถึงความสงสัยในความหมายที่พระเยซูพูด (ข้อ 17) สาวกคนอื่นๆที่เหลือก็เริ่ม สนใจคำพูดของพระเยซูมากขึ้น จนพวกเขาเริ่มสงสัยว่า “อีกหน่อย” หมายความว่าอย่างไร?

– พระเยซูอธิบายมากมาย เกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ การฟื้นคืนพระชนม์ และการกลับไปหาพระบิดา แต่พวกเขาข้องใจเพียง วลีเล็กๆ “อีกหน่อย” ว่าหมายความว่าอย่างไร

การประยุกต์ใช้ :

– การสนใจในพระคำของพระเจ้า ของสาวกบางคน เป็นเหตุให้สาวกคนอื่นๆเริ่มสนใจในพระคำของพระเจ้าด้วย

– การที่เราสนใจพระคำของพระเจ้า และพูดออกไป จะทำให้คนรอบข้างเริ่มสนใจพระคำของพระเจ้าด้วย

– ถึงแม้ว่า สาวกคนอื่นๆจะสนใจแค่คำว่า “อีกหน่อย” แต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้พวกเขาสนใจในคำตรัสของพระเยซู ในข้อต่อๆมา

– วันนี้ การเอาใจใส่พระคำของพระเจ้าของเรา จะส่งผลต่อคนรอบข้าง ไม่มากก็น้อย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s