แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน15:15) { มอบแด่สหาย }

แนวคิด :

– “ไม่​เรียก​พวก​ท่าน​ว่า​บ่าว” ที่นี่นี้ไม่ได้หมายถึงการเรียกขานว่า “บ่าว” เพราะ ในข้อต่อๆมาพระเยซูก็พูดถึงพวกสาวกว่า “บ่าว” อยู่ดี ใน ยน. 15:2 “จง​ระลึก​ถึง​คำ​ที่​เรา​กล่าว​กับ​พวก​ท่าน​แล้ว​ว่า ‘บ่าว​ไม่​ได้​เป็น​ใหญ่​กว่า​นาย’ …”

– แต่หมายถึงพระเยซูจะปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างมิตรสหาย ไม่ได้ปฏิบัติแบบนายต่อบ่าว

– เพราะนายไม่จำเป็นต้องตายเพื่อบ่าว แต่มิตรสหายสามารถตายเพื่อสหายที่เขารักสุดหัวใจได้

– และ เพราะนายไม่จำเป็นต้องบอกเหตุผลแก่บ่าว เมื่อเขาสั่งให้บ่าวทำอะไรก็ตาม

– พระเยซูไม่ได้ปฏิบัติต่อพวกสาวก ดังเขาเป็นบ่าว พระเยซูทรงเปิดเผยสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ และจะกระทำแก่พวกเขา

– ยิ่งกว่านั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่พระเยซูทูลขอพระบิดาให้ส่งมานั้น มาอยู่กับพวกเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจอย่างกระจ่างชัด ถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทรงเปิดเผยแก่พวกเขาแล้วนั้น

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูทรงกระทำต่อเรา ดังเราเป็นพระสหายของพระองค์

– พระเยซูทรงเปิดเผย ความล้ำลึกแห่งพระทัยของพระองค์ให้แก่เราทั้งหลาย ผ่านพระคำของพระเจ้า และโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น เราก็จะสามารถเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์ได้

– สิ่งยืนยันว่าเราเป็นเพื่อนกับพระเยซู ก็คือ พระเยซูได้ทรงเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์แก่เรา

– วันนี้เราปฏิบัติอย่างไรต่อเกียรติอันสูงส่งนี้? พระเยซูทรงเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์แก่เราแล้วในพระคำของพระเจ้า วันนี้เราสนใจ ใส่ใจในพระคำของพระองค์มากเพียงใด?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s