แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:14) { ในพระนามพระเยซู }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสย้ำอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ก็คือ ถ้าขอในนามของพระเยซู พระองค์สัญญาว่าจะทำสิ่งนั้นให้

– เมื่อเทียบกับ ยน. 16:23 “… ถ้า​ท่าน​ขอ​สิ่ง​ใด​จาก​พระ​บิดา​ใน​นาม​ของ​เรา พระ​องค์​จะ​ประ​ทาน​สิ่ง​นั้น​แก่​ท่าน”

– ชี้ให้เห็นถึงความเท่าเทียมกับพระบิดา ของพระเยซูคริสต์

– และชี้ให้เห็นว่า การที่คำอธิษฐานของมนุษย์ผู้เป็นคนบาป จะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้นั้น ต้องผ่านทางพระเยซูเท่านั้น(ในนามพระเยซู)

การประยุกต์ใช้ :

–  เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซู มีสิทธิอธิษฐานในนามพระเยซู

– และคำอธิษฐานของผู้วางใจในพระเยซู จะได้รับคำตอบตามที่พระเยซูทรงสัญญาไว้อย่างแน่นอน

– แต่เราไม่อาจอธิษฐานในนามพระเยซูอย่างจริงใจได้ หากเราไม่วางใจในพระเยซู

– การอธิษฐานแบบไม่วางใจ เป็นเพียงการสวดมนต์ที่ไร้ชีวิต และจะไม่มีวันได้รับคำตอบ

– วันนี้คำอธิษฐานของเรา ถูกปกคลุมไว้ด้วยความไว้วางใจในพระเยซูแล้วหรือยัง?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s