แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:13) { เราเป็นอย่างนั้น }

แนวคิด :

– หลังจากพระเยซูทรงล้างเท้าเหล่าสาวกแล้ว พระองค์ตรัสกับพวกเขา ด้วยการยืนยันฐานะของพระองค์ว่า พระองค์ทรงเป็นพระอาจารย์ของพวกเขา และ ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

– ทรงอธิบายเชื่อมการกระทำและสถานภาพของพระองค์เข้าด้วยกัน เพื่อพวกเขาจะสามารถเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทำ

– พระเยซูทรงล้างเท้าพวกเขา ในฐานะของพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้า (ซึ่งคำอธิบายเพิ่มเติมอยู่ในข้อต่อมา)

การประยุกต์ใช้ :

– หากเราจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างถูกต้อง เราจำเป็นต้องรู้จักสถานะของพระองค์อย่างถูกต้องเสียก่อน

– หากอยากจะเข้าใจพระคำของพระเจ้า เราต้องมีท่าทีต่อสถานะของพระองค์ที่มีต่อเราอย่างถูกต้องก่อน

– เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ ด้วยท่าทีว่า พระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเราอย่างสิ้นเชิงมากเท่าใด เราจะสามารถเข้าใจพระคำของพระเจ้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปมากเท่านั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s