แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:16) { ทำตามเจ้านาย }

แนวคิด :

– เป็นความจริงสากล คือ นายย่อมใหญ่กว่าบ่าว คนที่ใช้ทูตไปย่อมใหญ่กว่าทูต

– ขนาดพระเยซูผู้เป็นใหญ่กว่าเหล่าสาวก ยังปรนนิบัติสาวก

– ดังนั้น เหล่าสาวกผู้เล็กน้อยกว่าพระเยซู จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะปรนนิบัติ ผู้ที่พระเยซูทรงปรนนิบัตินั้น

การประยุกต์ใช้ :

–  ถ้าเราให้พระเยซูเป็นเจ้านายของเรา เราก็ควรปรนนิบัติผู้ที่เจ้านายของเราปรนนิบัติ – พระเยซูทรงใช้ชีวิตของพระองค์ทั้งหมด เพื่อปรนนิบัติพี่น้องคริสเตียน เราก็สมควรปรนนิบัติพี่น้องคริสเตียนเหล่านี้อย่างสุดกำลังเช่นเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s