แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:18) { เลือกตัวแทน }

แนวคิด :

–  ผู้ที่พระเยซูทรงเลือก ในข้อนี้ ชัดเจนว่าไม่รวม ยูดาส อิสคาริโอท

– แต่ใน ยน. 6:70 ​พระ​เยซู​ตรัสเองว่า “เรา​เลือก​พวก​ท่าน​สิบ​สอง​คน​มิใช่​หรือ และ​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​ท่าน​เป็น​มาร​ร้าย” คำว่าเลือก ใน ยน. 6:70 ​นี้ เห็นได้ชัดว่า รวมยูดาส ไว้ด้วย

– ดังนั้น การ “เลือก” ที่กล่าวถึงในข้อนี้ จึงไม่ได้หมายถึงการเลือกสาวก แต่เป็นการเลือกอัครทูตที่จะรับหน้าที่ เป็นตัวแทนของพระเยซู ส่งต่อสิ่งที่พระเยซูได้วางแบบอย่างไว้ ไปยังประชาชาติ จนสุดปลายแผ่นดินโลก

– พระเยซูตรัสว่า ยูดาส ไม่ใช่ผู้ถูกเลือก เขาเป็นเพื่อนของพระเยซูแท้ๆ(ร่วมรับประทานอาหาร)แต่เขากลับทรยศต่อพระเยซู(ยกส้นเท้า)

– ยก​ส้น​เท้า ​หมายถึง​  การ​ไม่​ยอมรับ ​การ​เป็น​ศัตรู ​หรือ​ การ​กบฏ

– ซึ่งสิ่งนี้ ป็นตามคำพยากรณ์ใน สดด. 41:9 “แม้ว่า​เพื่อน​ใน​อก​ของ​ข้า​พระ​องค์ ผู้​ซึ่ง​ข้า​พระ​องค์​ไว้วางใจ ผู้​รับประทาน​อาหาร​ของ​ข้า​พระ​องค์​ก็​ยก​ส้น​เท้า​ใส่​ข้า​พระ​องค์”

– การทรยศของยูดาสนี้ เป็นไปตามคำพยากรณ์ที่ได้บอกไว้ล่วงหน้าหลายร้อยปีก่อนหน้านี้ จึงเป็นการยืนยันชัดเจนว่า การทรยศและการจับกุมพระเยซูนี้ไม่ได้เกิดจาก พระเยซูเสียท่า ถูกเพื่อนทรยศจึงถูกศัตรูจับตัวไป แต่เกิดขึ้นตามแผนการนิรันดร์ของพระเจ้า

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูทรงรู้จักเราเป็นอย่างดี รู้จักความน่ารังเกลียด ความอ่อนแอ ความไม่เอาไหนของเรา ถึงกระนั้นพระองค์ยังทรงเลือกและเรียกเรา ให้เข้ามาแผ่นดินของพระองค์ เข้ามารับเกียรติและสง่าราศีจากพระองค์

– และพระองค์ให้เกียรติเรา มอบหมายภารกิจให้เราทำ คือ เป็นตัวแทนของพระเยซู สำแดงพระลักษณะของพระองค์แก่คนในโลกนี้

– เราผู้ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้ สมควรอย่างยิ่งที่จะทำตัวสมกับเป็นตัวแทนของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s