แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:23) { สาวกที่พระองค์ทรงรัก }

แนวคิด :

– ยอห์น พูดถึงตนเอง อย่างภาคภูมิใจว่า เขาเป็น “สาวกที่พระองค์ทรงรัก” (ยน. 19:26; ยน. 20:2; ยน. 21:7; ยน. 21:20)

– วลีที่เขากล่าวถึงตัวเองนี้ ไม่ได้มีความหมายว่า เขาบอกว่า พระเยซูรักเขามากกว่าคนอื่น

– เขาอธิบายไว้ชัดเจน ใน ยน. 13:1 ว่า พระเยซูทรงรักสาวกทุกคนจนถึงที่สุด “… พระ​องค์​ทรง​รัก​บรร​ดา​คน​ของ​พระ​องค์​ที่​อยู่​ใน​โลก​นี้ พระ​องค์​ทรง​รัก​เขา​ทั้ง​หลาย​จน​ถึง​ที่​สุด”

– แต่วลีที่เขากล่าวนี้ เต็มไปด้วยความถ่อมใจ เขาไม่เอ่ยถึงชื่อของตนในหนังสือของเขาเลย ขณะเดียวกันเขาภูมิใจว่า เขาเป็นสาวกคนหนึ่ง และสาวกผู้ได้รับความรักจากพระเยซู

– คำที่เขาเรียกตนเอง จึงใช้คำว่า สาวกที่พระองค์ทรงรัก

– การเอน​กาย ​เป็นท่าทางในงาน​เลี้ยง​​สมัย​ของ​พระเยซู ​ตามธรรม​เนียม​ของ​พวกยิว​สมัย​นั้น แขก​ต้อง​นั่ง​ลง​กับ​พื้น​และ​นอน​เอียง​ข้าง​โดย​ใช้​แขน​ซ้าย​พยุง​ตัว  ​มือ​อีก​ข้าง​ใช้​หยิบ​อาหาร​ใส่​ปาก​

การประยุกต์ใช้ :

– เหตุที่ยอห์น รักพระเยซู เพราะเขาซาบซึ้งและภูมิใจที่เขาถูกรักโดยพระเยซู

– วันนี้ พระเยซูทรงสำแดงแก่เราแล้วว่าพระองค์ทรงรักเราอย่างที่สุด โดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเรา

– วันนี้ขอให้เราซาบซึ้งและภูมิใจที่เราเป็นที่รักของพระเยซูเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s