แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.13:6) { งง }

แนวคิด :

– “เมื่อพระองค์มาถึงซีโมนเปโตร…” วลีนี้ชี้ให้เห็นว่า พระเยซูทรงล้างเท้าสาวกบางคนก่อนแล้ว พวกเขาไม่ได้กล่าวอะไร เปโตรมองดูการกระทำของพระเยซูนี้อย่างฉงนสนเท่ห์

– เปโตร ถามพระเยซูอย่างสงสัยและประหลาดใจ ในสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำ

– 2 วลี “องค์พระผู้เป็นเจ้า” และ “ทรงล้างเท้า” ช่างขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง

– เขาไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าสิ่งที่พระเยซูทำนั้นหมายความว่าอย่างไร(ข้อ 7)

การประยุกต์ใช้ :

– แม้วันนี้เรายังไม่เข้าใจสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำกับเรา หรืออนุญาตให้เกิดขึ้นกับเรา แต่สักวันหนึ่งจะมาถึงเราจะเข้าใจ แล้วจะรู้ว่าทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำนั้นเพราะพระองค์ทรงรักเรา

– วันนี้แม้ยังไม่เข้าใจ แต่ฉันขอวางใจในพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s