แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:16) { ยังไม่เข้าใจ }

แนวคิด :

– เหตุการณ์พระเยซูเสด็จเข้าเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตนั้น ในช่วงเวลานั้นเหล่าสาวกยังไม่เข้าใจ จนกระทั่งพระเยซูสิ้นพระชนม์ และเป็นขึ้นมาจากความตาย แล้วเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พวกเขาจึงระลึกได้ว่า เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เป็นไปตามคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระมาซีฮา

– สิ่งที่พวกเขาทำแด่พระเยซูในเวลานั้นพวกเขาไม่เข้าใจ แต่ก็เป็นเหตุให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จผ่านชีวิตของเขาได้อยู่ดี

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ อาจมีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา เรายังไม่เข้าใจ แต่สักวันหนึ่งเราจะเข้าใจได้ว่า เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับเรานี้ เพราะพระเจ้าทรงรักเรา

– พระเจ้าทรงมีแผนการดีเลิศสำหรับเรา แต่เรายังไม่อาจรับได้หรือเข้าใจได้ แต่เมื่อเวลาเหมาะสมมาถึงพระองค์จะทรงเปิดเผยให้เราเข้าใจได้ในที่สุด

– วันนี้แม้ยังไม่เข้าใจ แต่ฉันขอเชื่อใจในพระเยซู

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s