แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:13) { เป็นพยานจนเป็นเรื่อง }

แนวคิด :
– เมื่อพวกยิวได้ยินชายที่หายจากตาบอด พูดถึงพระเยซูรักษาเขาอย่างไร พวกเขาจึงพาชายคนนั้นไปหาพวกฟาริสี เพื่อจะนำไปสอบสวนในสภาแซนฮีดริน

– ชายคนนี้ ได้ทำสิ่งที่ดีคือ เป็นพยานว่าพระเยซูทรงรักษาเขาอย่างไร แต่ดูเหมือนว่า การทำสิ่งที่ของเขานั้นกำลังนำเรื่องเดือดร้อนมาถึงเขา

การประยุกต์ใช้ :
– เมื่อเราเป็นพยานเรื่องของพระเยซู ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันว่า เราจะได้รับการตอบสนองที่ดีเสมอไป บางครั้งอาจจะเกิดปัญหาเข้ามาสู่ชีวิตของเรา เหมือนชายคนนี้ก็เป็นได้

– แต่ที่สำคัญคือ สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ท้ายที่สุดจะกลายเป็นผลดียิ่งใหญ่ในฝ่ายวิญญาณสำหรับเรา เหมือนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชายตาบอดคนนี้ในข้อต่อๆมา

– เมื่อเราเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนื่องจากการเป็นพยานนั้น ในท้ายที่สุดแล้วจะนำพระพรยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s