แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:2) { คำถามผิด }

แนวคิด :
– เมื่อพระเยซูทรงเห็นชายตาบอดคนนั้น สาวกบางคนคงไปคุยกับเขาหรืออาจจะรู้จักชายคนนี้มาก่อน จึงทราบว่าเขาตาบอดมาตั้งแต่เกิดแล้ว

– สาวกจึงถามพระเยซูว่า ที่เขาตาบอดตั้งแต่เกิดเพราะใครทำบาป?

– หลักความเชื่อของพวกฟาริสี เชื่อในเรื่อง  pre-existent state(สภาวะก่อนเป็นมนุษย์) เชื่อว่าจิตวิญญาณดำรงอยู่ก่อนที่คนๆนั้นจะเกิดมา และเพราะบาปในจิตวิญญาณนั้นคนๆนั้นจึงถูกส่งเกิดมาเพื่อรับการลงโทษเพราะบาปนั้น ( จาก Adam Clarke’s commentary and critical notes on the Bible)

– ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด ขัดกับหลักคำสอนในพระคัมภีร์

– แต่เนื่องจากพวกฟาริสีสอนความคิดเช่นนี้ในสังคม พวกสาวกจึงถามพระเยซูว่า ที่เขาตาบอดตั้งแต่เกิดเพราะบาปของเขาเอง หรือของพ่อแม่?

– แต่การถามคำถามนี้ นอกจากสาวกจะมีหลักความเชื่อที่ผิดแล้ว ยิ่งกว่านั้นยังตั้งคำถามผิดอีกด้วย

– สาวกไม่ควรถามหาคนผิด แต่ควรหาน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์นี้

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เราตั้งคำถามผิดอยู่หรือเปล่า?

– อย่ามัวแต่หาคำตอบว่า ใครผิด? ทำไมถึงต้องเป็นเรา? ทำไมคนอื่นไม่เห็นเจอแบบนี้? ทำไมพ่อแม่ถึงทำกับฉันแบบนั้น? ทำไมคนนั้นถึงทำกับฉันแบบนี้? ทำไมฉันโง่ขนาดนี้? ทำไมฉันถึงไม่เหมือนกับคนนั้น? ฯลฯ

– เราควรตั้งคำถามใหม่ คำถามที่ถูกต้อง คือ “พระเจ้ามีพระประสงค์ให้ฉันทำอย่างไรในเหตุการณ์นี้?”

– เปลี่ยนคำถาม แล้วจะพบคำตอบ ที่เปลี่ยนชีวิต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s