แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:29 ) { ปฏิเสธเพราะไม่รู้ }

แนวคิด :
– เนื่องจากชายที่พระเยซูรักษาให้หายตาบอด กล่าวชื่นชมพระเยซู พวกฟาริสีจึงเยาะเย้ยเขา ว่า พระเยซูเป็นแค่คนไร้ชื่อเสียง(กระจอก) ไม่คู่ควรที่จะอาจารย์ของพวกเขา เพราะพวกเขาเป็นศิษย์ของโมเสส

– พวกเขากล่าวว่า พวกเขารู้ว่าพระเจ้าให้ความสำคัญกับโมเสส พระองค์ตรัสกับโมเสส (ทรงเรียกโมเสส โดยตรัสจากพุ่มไม้ไฟ และตรัสอีกหลายครั้ง) แต่พระเยซูนั้นพวกเขาไม่รู้ว่ามาจากไหน

– ซึ่งอ่านแล้วก็งงกับพวกเขาเหมือนกัน 555 ใน ยน. 7:27 ประชาชนพูดกันว่า “แต่​เรา​รู้​แล้ว​ว่า​คน​นี้​มา​จาก​ไหน เพราะ​เมื่อ​พระ​คริสต์​เสด็จ​มา จะ​ไม่​มี​ใคร​รู้​เลย​ว่า​พระ​องค์​มา​จาก​ไหน” ก็คือ ว่าไปแล้วจริงๆแล้วพวกเขารู้ว่าพระเยซูมาจากไหน

– ในอีกมุมหนึ่งคือ ถ้าพวกเขาไม่รู้ว่าพระเยซูมาจากไหนจริงๆ พวกเขายิ่งต้องให้ความใส่ใจมากเป็นพิเศษ เพราะว่า “เมื่อพระคริสต์เสด็จมา จะไม่มีใครรู้เลยว่าพระองค์มาจากไหน” (ยน.7:27)

– แต่อย่างไรก็ตาม ความจริงแล้ว ในเรื่องฝ่ายวิญญาณ พวกเขาก็ไม่รู้จริงๆ ว่าพระเยซูมาจากไหน ใน ยน. 8:14พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​ว่า “…​พวก​ท่าน​ไม่​รู้​ว่า​เรา​มา​จาก​ไหน​และ​จะ​ไป​ที่​ไหน”

– ดังนั้น คำพูดของพวกเขาที่ปฏิเสธพระเยซู “ไม่รู้ว่ามาจากไหน” กลับเป็นการยืนยันว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์

การประยุกต์ใช้ :
– เหตุผลที่พวกฟาริสียกขึ้นมาเพื่อปฏิเสธพระเยซู ดูตลกมาก พวกเขาปฏิเสธเพราะไม่รู้ว่าพระเยซูมาจากไหน

– เหมือนกับว่า “ทั้งที่เห็นใบไม้ไหว แต่ไม่เชื่อว่าลมมีจริง เพราะไม่รู้ว่าลมมาจากไหน”

– ช่างเป็นมุมมองที่เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง

– ระวังเชื้อของพวกฟาริสี คือ ต้องเข้าใจทุกอย่างที่ต้องการรู้ก่อน แล้วจึงจะยอมเชื่อ

– วันนี้เราอาจจะไม่เข้าใจอีกหลายอย่าง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราที่ผ่านมา นั่นก็น่าจะมากพอแล้วที่จะทำให้เราเชื่อว่า “พระเจ้ามีจริง” “พระเยซูทรงรักเรา” “พระองค์พร้อมให้โอกาสเราเริ่มต้นใหม่” “พระองค์จะรักษาสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอน”

– อย่ารอให้ถึงวันที่รู้และเข้าใจทั้งหมดก่อนแล้วค่อยเชื่อ เพราะบางทีวันนั้นอาจจะไม่มาถึงเราเลย ขณะที่เราอยู่ในโลกนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s