แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:33 ) { ถ้อยคำอันประกอบด้วยปัญญา }

แนวคิด :

– ชายผู้ที่พระเยซูรักษาให้หายตาบอด อธิบายให้พวกฟาริสีฟังว่า ปราศจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสามารถทำให้คนที่ตาบอดแต่กำเนิดมองเห็นได้ อย่างอัศจรรย์เช่นนี้

– ตามประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ พันกว่าปีต่อมาหลังจากสมัยนั้น ในปี ค.ศ.1728 William Cheselden เป็นคนแรกที่รักษาคนตาบอดให้มองเห็นได้ด้วยการผ่าตัด  (ข้อมูลจาก wikipedia หัวข้อ William_Cheselden)

– แต่กรณีของชายคนนี้ เขาหายจากตาบอดแต่กำเนิด ไม่ใช่ด้วยการผ่าตัด แต่ด้วยการอัศจรรย์ จึงเป็นสิ่งยืนยันว่า พระเยซูมาจากพระเจ้า ซึ่งหมายถึงพระเยซูเป็นพระมาซีฮา นั่นเอง

– จาก 4 ข้อที่ผ่านมา (ข้อ 30-33 ) ชายขอทานไร้การศึกษาผู้นี้ สามารถอธิบายยืนยันว่า พระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา ด้วยข้อความที่บรรดานักศาสนา ผู้เชี่ยวชาญในพระคำของพระเจ้า ไม่อาจอ้าปากเถียงได้แม้แต่คำเดียว (ในข้อต่อไปชี้ชัดว่าพวกเขาเถียงไม่ได้ จึงใช้อำนาจที่พวกเขามี มาปิดปากชายผู้นี้แทน)

การประยุกต์ใช้ :

– ชายขอทานไร้การศึกษาผู้นี้ เขาพยายามพูดเพื่อเป็นพยานฝ่ายพระเยซู พระเจ้าจึงประทานถ้อยคำอันเต็มไปด้วยสติปัญญา จนไม่มีใครโต้แย้งได้แก่เขา

– ไม่ว่าเราจะเป็นใคร ไร้ความสามารถ ไร้ความรู้ มากสักเพียงใดก็ตาม หากเราตั้งใจพูดเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่างจริงใจ เมื่อเราเริ่มพูดนั้นพระเจ้าเองจะเป็นผู้ประทานถ้อยคำอันเต็มไปด้วยสติปัญญาแก่เรา เพื่อถ้อยคำเหล่านั้นจะถวายพระเกียรติแด่พระองค์

– มธ. 10:19-20  แต่เมื่อพวกเขามอบตัวท่านนั้น อย่ากังวลว่าจะพูดอะไรหรืออย่างไร เพราะเมื่อถึงเวลานั้น คำที่พวกท่านจะพูดนั้น พระเจ้าจะประทานแก่พวกท่าน เพราะว่าผู้ที่พูดไม่ใช่ตัวท่านเอง แต่เป็นพระวิญญาณแห่งพระบิดาของพวกท่านผู้ตรัสผ่านท่าน

– อย่ากลัว อย่าอาย ที่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า เพราะเมื่อเราทำเช่นนั้นพระเจ้าเองจะทรงเป็นผู้สนับสนุนถ้อยคำของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s