แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:40 ) { บอดสนิท }

แนวคิด :

– พวกฟาริสีบางคน ติดตามพระเยซู คอยดู คอยสังเกตพระเยซู เพื่อที่จะหาโอกาสที่จะจับผิดพระองค์ เมื่อพวกเขาได้ยินพระเยซูตรัสว่า พระองค์ทำให้คนที่มองเห็นกลับตาบอด(ข้อ 39)

– พวกเขาจึงพูดแย้งว่า พวกเขาตาบอดด้วยหรือ?

– คนตาบอดฝ่ายวิญญาณอย่างพวกเขา  ได้พบพระเยซู ได้ใกล้พระเยซู ได้ยินถ้อยคำของพระเยซู  แต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังไม่ได้รับการทำให้มองเห็น อย่างชายที่ตาบอดแต่กำเนิดนั้น ก็เพราะว่าพวกเขาไม่รู้ตัว ไม่ยอมรับตัวเอง ว่า ตนเองตาบอด

– เขาตาบอดจนมองไม่เห็นว่า ตนตาบอด

– พระเยซูพูดถึงพวกฟาราสี ใน มธ. 23:24 ว่า “โอ เจ้า​พวก​คน​นำ​ทาง​ตา​บอด เจ้า​กรอง​ลูก​น้ำ​ออก​แต่​กลืน​ตัว​อูฐ​เข้า​ไป”

– และใน มธ. 23:26 ว่า “โอ พวก​ฟา​ริสี​ตา​บอด จง​ชำระ​ถ้วย​ชาม​ภาย​ใน​เสีย​ก่อน เพื่อ​ข้าง​นอก​จะ​ได้​สะอาด​ด้วย”

การประยุกต์ใช้ :

– (มก. 2:17) … “คน​แข็ง​แรง​ไม่​ต้อง​การ​หมอ แต่​คน​เจ็บ​ป่วย​ต้อง​การ เรา​ไม่​ได้​มา​เพื่อ​เรียก​คน​ชอบ​ธรรม แต่​มา​เรียก​คน​บาป”

– เราไม่สามารถรับการอภัยบาปได้ จนกว่าเราจะยอมรับว่าเราเป็นคนบาป

– ในทำนองเดียวกัน เราไม่อาจได้รับการช่วยกู้จากสถานการณ์ในวันนี้ได้ จนกว่า เราจะยอมรับว่า เราไม่มีปัญญาแก้ไขได้ด้วยตัวเอง เราต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ จากพระองค์เท่านั้น

– แต่อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองเป็นเช่นนั้นแล้ว ลองสังเกตพฤติกรรมของตัวเองก็จะรู้ความจริง

– คนที่ยอมรับว่า ตนเองไม่สามารถแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเองได้ มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยได้ เขาจะเลิกแก้ปัญหา แล้วหันมาคุกเข่าอธิษฐาน อ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์ อย่างจริงจัง

– วันนี้ คุณต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า จริงๆหรือเปล่า?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s