แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:40) { ทรงเมตตาแม้แต่พวกอกตัญญู }

แนวคิด :
– พระเยซูอธิบายให้พวกยิวฟังว่า พวกเขาทำตัวไม่เหมือนอับราฮัม ทั้งที่เรียกอับราฮัมว่าเป็นบิดา

– อับราฮัมจะไม่ทำเช่นนี้ คือ ปฏิเสธความจริงที่พระเจ้าทรงสำแดง และ พยายามที่จะฆ่าผู้ที่พระเจ้าส่งมา

– จากข้อนี้เห็นความรักเมตตาและอ่อนโยนของพระเยซูอย่างมาก

– พระเยซูนำสัจจะมาให้พวกยิว ไม่ใช่สัจจะธรรมดาเสียด้วยเป็นสัจจะที่พระเยซูได้ยินมาเองจากพระบิดาในสวรรค์

– ความจริงแล้วพวกยิว ควรจะขอบพระคุณพระเยซูมากมายที่นำสัจจะนี้มาให้ เรียกได้ว่าแทบควรจะวิ่งไปกราบแทบเท้าพระเยซูด้วยซ้ำไป

– แต่ปรากฏว่า พวกเขาตอบแทนสิ่งดี ด้วยสิ่งชั่วร้าย พวกเขาพยายามฆ่าพระเยซู

– ทั้งที่พระเยซูทรงทราบว่า พวกเขาเกลียดพระเยซู,อิจฉาพระเยซู,อยากฆ่าพระเยซู พระองค์ก็ยังพูดดีๆกับพวกเขา และพยายามเตือนพวกเขาไม่ให้หลงไปตามกับดักของมาร อย่ายอมตกเป็นลูกของมาร ตกเป็นเครื่องมือของมาร

การประยุกต์ใช้ :
– หากคนเหล่านั้น ที่อกตัญญูต่อพระเยซู คิดชั่วร้ายต่อพระเยซู พยายามจะฆ่าพระเยซู พระเยซูยังปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างอ่อนโยนและมีพระเมตตาต่อพวกเขา ปรารถนาให้พวกเขากลับใจใหม่  และความจริงแล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้าพระเยซูกำลังเต็มใจเดินไปสู่การตายอย่างแสนทุกข์ทรมานบนไม้กางเขน เพื่อช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากการตกนรกหมกไหม้

– ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด เราคิดว่า พระเยซูจะทรงกระทำต่อเราอย่างไร เราผู้เป็นบุตรของพระเจ้า เราผู้เชื่อวางใจในพระองค์

– หากวันนี้ ด้วยความอ่อนแอ ไม่เอาไหนของเรา ทำให้เราล้มลงไม่เป็นท่า ทำตัวไม่เหมาะสม แล้วเรากลับมาหาพระองค์ เราคิดว่า พระองค์จะปฏิบัติต่อเราอย่างไร?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s