แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:56) { ชื่นชมยินดีที่ได้เห็น }

แนวคิด :
– พระเยซูตรัสกับพวกยิวว่า เขาเรียกอับราฮัมว่าบิดา(ข้อ 39) แล้วพวกเขารู้ไหม ขนาดอับราฮัมเองยังปรารถนาจะเห็นวันที่พระมาซีฮาเสด็จมาเพื่อช่วยโลก และเมื่ออับราฮัมมองด้วยสายตาแห่งความเชื่อ เขาก็ชื่นชมยินดีเพราะรู้ว่าวันนั้นจะมาถึงอย่างแน่นอน

– อับราฮัมตายไปทั้งที่ยังไม่ได้เห็นด้วยตา แต่ท่านเห็นแล้วด้วยความเชื่อ เหมือนใน ฮบ. 11:13 ที่กล่าวว่า “คน​เหล่า​นั้น​ได้​ตาย​ไป​ขณะที่​มี​ความ​เชื่อ​เต็มที่ และ​ไม่ได้​รับ​สิ่ง​ที่​ได้​ทรง​สัญญา​ไว้ แต่​เขา​ก็​ได้​เห็น​และ​ได้​เตรียม​รับ​ไว้​ตั้งแต่​ไกล…”

– อับราฮัมบิดาของท่าน เห็นแล้วชื่นชมยินดี แต่พวกเขาได้เห็นแล้วกลับโกรธ

– อับราฮัมเห็นด้วยสายตาแห่งความเชื่อยังชื่นชมยินดี แต่วันนี้พวกเขาเห็นด้วยตาของตัวเองแล้ว แต่กลับไม่พอใจและไม่เชื่อ

การประยุกต์ใช้ :
– ใครคือบุคคลในพระคัมภีร์เดิมที่เราประทับใจมากที่สุด?

– อับราฮัม , โยเซฟ , โมเสส , ดาวิด ,ซาโลมอน , เอลียาห์ , เอลีชา , อิสยาห์ , ดาเนียล หรือ เนหะมีย์ , ฯลฯ

– ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร วีรบุรุษแห่งความเชื่อเหล่านี้ ล้วนปรารถนาที่จะเห็น และปรารถนาจะได้รู้ถึง วันที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อช่วยโลก

– แต่สำหรับเรา วันนี้เราได้เห็นและได้รู้จักวันนั้นแล้ว ยิ่งกว่านั้นเราได้รับผลของวันนั้นแล้ว

– พระเยซูเสด็จมาช่วยเราแล้ว หน่ำซ้ำ ทุกวันนี้พระองค์ยังทรงดำรงอยู่กับเรา

– ดังนั้น วันนี้เราชื่นชมยินดีในสิ่งแสนประเสริฐนี้มากเพียงใด? หรือยังมัวแต่ทุกข์โศกเศร้ากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ในเรื่องของอนิจจังในโลกนี้

– เรามัวแต่โศกเศร้ากับสิ่งชั่วคราวที่เรายังไม่ได้รับ จนกระทั่งละเลยความชื่นชมยินดีในสิ่งนิรันดร์ที่เราได้รับแล้วอยู่หรือเปล่า?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s