แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:12 ) { ความสว่างแห่งชีวิต }

แนวคิด :

– พระเยซูพูดกับ พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี ที่กลับมาหาพระองค์อีก ว่า พระองค์เป็นความสว่างของโลก และถ้าใครตามที่ต้อนรับพระองค์ ติดตามพระองค์ จะมีความสว่างแห่งชีวิต

– ความสว่างทำให้เห็นสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้น

– (ยน. 1:9) ความ​สว่าง​แท้​​ทำ​ให้​มนุษย์​​เห็น​ความ​จริง​

– พระเยซูเป็นความสว่างของโลก ทำให้เราสามารถเห็นโลกตามความเป็นจริง ไม่ใช่แค่สิ่งลวงตาชั่วคราว มองเห็นในมุมมองของนิรันดร์กาล

– เรามีความสว่างแห่งชีวิต เราสามารถมองเห็นชีวิตตามความเป็นจริง และรู้ว่าเราควรจะดำเนินชีวิตเช่นไร

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ ถ้าเราดำเนินตามค่านิยมของโลก เราก็จะไม่เห็นความจริงของชีวิต จะเห็นแต่โลกในมุมมองอนิจจังชั่วคราว

– ถ้าเราดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า ตามค่านิยมของพระเจ้า เราจะเห็นชีวิตตามความเป็นจริง ด้วยมุมมองแห่งนิรันดร์ และจะสามารถใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า ขณะอยู่ในโลกนี้

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s