แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:37) { ไม่มีที่ว่างในหัวใจ }

แนวคิด :
– พระเยซู อธิบายให้พวกยิวฟังว่า ใช่แล้ว พวกเขาเป็นเชื้อสายของอับราฮัมทางสายเลือด ตามที่พวกเขากล่าวอย่างภูมิใจในข้อที่ 33

– พวกเขากลับไม่ได้ทำเหมือนอย่างที่อับราฮัมทำ คือเชื่อฟังพระเจ้า แต่กลับทำสิ่งตรงกันข้ามคือ พยายามฆ่าพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า

– เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะพวกเขาไม่เชื่อถ้อยคำที่พระเยซูตรัสว่าเป็นความจริง

– ในภาษาเดิม คำว่า “ไม่เชื่อคำของเรา” ในข้อนี้ มีความหมายว่า ไม่มีห้องในหัวใจสำหรับถ้อยคำของพระองค์

– เพราะว่าในหัวใจของพวกเขา เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งยโส เต็มไปด้วยความทะนงตนว่าตนเองเป็นเชื้อสายของอับราฮัม เต็มไปด้วยความลำเอียงที่คิดว่าคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษสำคัญกว่าพระคำของพระเจ้า และ เต็มไปด้วยความคิดผิดๆ เช่นคิดว่าพระเยซูเป็นพยานให้ตัวเองดังนั้นจึงไม่จริง(ข้อ13),ฯลฯ

– หัวใจของพวกเขาจึงไม่มีที่ว่างสำหรับที่จะเชื่อถ้อยคำของพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ ในหัวใจของเราเต็มไปด้วยอะไร?

– หัวใจที่เต็มไปด้วยความหิวกระหายพระเจ้า จะได้รับความอิ่มบริบูรณ์

– แต่หัวใจที่เต็มไปด้วยทิฐิ เต็มไปด้วยความยโสคิดว่าตัวเองเก่งหรือสำคัญ เต็มไปด้วยความปรารถนาอันเย้ายวนของโลกนี้(อยากร่ำรวย,อยากมีเชื่อเสียง,อยากเป็นคนสำคัญ,อยากให้คนกดไลค์เยอะๆ,ฯลฯ) รวมถึงเต็มไปด้วยการเริงสำราญแห่งโลกนี้ เช่น ละครทีวี,เกมส์,ฯลฯ หัวใจเหล่านั้นอาจไม่มีที่ว่างเหลือสำหรับการยอมให้พระเยซูเป็นเจ้านายและยอมเชื่อฟังพระองค์อย่างปราศจากเงื่อนไข

– ที่เดียวที่พระเยซูสมควรอยู่ คือ บนบัลลังก์ในหัวใจของเรา ไม่ใช่เพียงแค่เศษเสี้ยวของที่ว่างเหลือๆในหัวใจของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s