แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:52) { งงไปกันใหญ่ }

แนวคิด :

– พวกยิวเริ่มงง เขาสนใจ “อาหาร” “กิน” แต่ พระเยซูพูด “ชีวิตนิรันดร์” “จากสวรรค์” “วางใจ” “เนื้อและเลือดของเรา”

– พวกเขาเอามารวมกันจึงเป็น “กินเนื้อของเรา” เลยงง ไปกันใหญ่

– เมื่อเขางง สิ่งที่พวกเขาทำคือ ทุ่มเถียงกันเอง ซึ่งไม่ใช่วิธีการแก้งงที่ดีเลย

– พวกเขาควรถามและถ่อมใจลงฟังพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :

– หากเรามาหาพระเยซู แล้วมองหาแต่สิ่งที่เราสนใจ เราจะไม่เข้าใจสิ่งที่พระองค์พยายามตรัสกับเรา

– และเมื่อเราไม่เข้าใจ แล้วพยายามใช้สติปัญญาของมนุษย์เพื่อให้เข้าใจ จะกลับยิ่ง งงไปกันใหญ่ และเข้าใจผิดไปทุกที

– สิ่งที่เราควรทำคือ ถ่อมใจ และ เปิดใจ ว่า “พระองค์กำลังบอกอะไรแก่เรา?” และ “พระองค์ประสงค์ให้เราทำอะไร?”

– ไม่ใช่ มองหาว่า “พระองค์จะสนองความต้องการ หรือสิ่งที่ปรารถนาได้อย่างไร?”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s