แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:57 ) { มีชีวิตได้เพราะวางใจ }

แนวคิด :

– พระบิดาเป็นแหล่งแห่งชีวิตทรงใช้พระบุตรเข้ามาในโลก

– พระบุตรในสภาพมนุษย์ มีชีวิตเพราะพระบิดาทรงประทานให้พระบุตรมีชีวิต ในสภาพมนุษย์บนโลก (ยน.5:26)

– ผู้ที่วางใจในพระเยซู(“กินเรา”) ก็จะมีชีวิต เพราะพระเยซูทรงประทานให้เขามีชีวิตในฝ่ายวิญญาณ เช่นกัน

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อพระเยซูอยู่ในโลกนี้ พระองค์ให้เวลากับการสัมพันธ์สนิทกับพระบิดาเสมอ ดังนั้น พระเยซูในสภาพมนุษย์จึงเต็มไปด้วยฤทธานุภาพ อันเนื่องมาจากพระบิดา

– วันนี้ ขณะที่เรากำลังอยู่ในโลกนี้ สมควรอย่างยิ่งที่เราจะให้เวลากับการสัมพันธ์สนิทกับพระเยซู เพราะพระองค์เป็นแหล่งชีวิตของเรา

– มีพระเยซู ก็มีชีวิต  ถอยห่างจากพระองค์ก็จะไร้ชีวิต

– ผู้ใดวางใจพระเยซู ผู้นั้นจะมีชีวิต  ผู้ใดไม่วางใจพระเยซู แม้ดูเหมือนจะมีชีวิตแต่ถ้าดูให้ดีๆจะพบว่าลึกๆภายในนั้นไร้ชีวิต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s