แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.4:53) { จากโศกเศร้าเป็นสรรเสริญ }[แนวคิด] :

– ความเจ็บป่วยของลูกข้าราชการคนนี้ อาจนำความเศร้าสลดมาสู่คนในครอบครัว หากเขาต้องตายลงเพราะความเจ็บป่วยในครั้งนี้

– แต่เมื่อ ข้าราชการนำความเจ็บป่วยนี้มาหาพระเยซู ด้วยความเชื่อ ซึ่งตอนแรกยังไม่สมบูรณ์ แต่พระเยซูเองเป็นผู้ช่วยให้ความเชื่อของเขาสมบูรณ์

– ความเจ็บป่วยนี้กลับนำความชื่นชมยินดี นำพระพรยิ่งใหญ่ นำความรอดพ้นจากบึงไฟนรกมาสู่ครอบครัวนี้

[การประยุกต์ใช้] :
– ปัญหา หรือ เหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้ หากเราพยายามแก้มันด้วยกำลังของตัวเราเอง ในที่สุดอาจจะนำผลร้ายมาสู่ชีวิตของเราก็เป็นได้

– แต่ถ้าเรานำสิ่งนี้ มามอบแด่พระเยซู แล้วเชื่อฟังตามที่พระองค์ทรงบอก พระองค์ทรงฤทธิ์สามารถทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้ นำพระพรยิ่งใหญ่ นำความชื่นชมยินดี และการสรรเสริญพระเจ้า มาสู่ชีวิตของเราได้

– เราต้องตัดสินใจ จะแบกเองต่อไป หรือ ยกยอมยกทั้งหมดให้แด่พระเยซู การไม่ตัดสินใจก็เป็นการตัดสินใจชนิดหนึ่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s