แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:31) { เป็นพยานให้แก่ใคร }แนวคิด :
– พระเยซูทรงอธิบายหลักการเป็นพยานที่ถูกต้อง คือ ไม่สามารถเป็นพยานให้แก่ตัวเองได้

– การเป็นพยานให้แก่ตัวเอง ถือว่า เป็นคำพยานที่ไม่เป็นความจริง

การประยุกต์ใช้ :

– เราสมควรใช้ชีวิตของเราเป็นพยานให้กับพระเยซู แต่ปรากฏว่า บ่อยครั้งเรากลับเป็นพยานให้กับตัวเอง

– วันนี้เมื่อคนเห็นสิ่งดีที่เราทำ พวกเขาตบมือให้เรา หรือตบมือให้พระเยซูผู้ทรงโปรดประทานให้เราทำสำเร็จ

– เมื่อคนเห็นสิ่งที่เราทำ เขาเห็นว่า “เราเก่งแค่ไหน” หรือเขาเห็นว่า “พระเยซูประเสริฐเพียงใด”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s