แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:39) { เข้าใจผิด }

แนวคิด :

– พวกยิว พยายามค้นหาชีวิตนิรันดร์จากพระคัมภีร์ แต่ไม่พบ เพราะชีวิตนิรันดร์ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์ แต่อยู่ในผู้ที่พระคัมภีร์เป็นพยานถึง คือ พระเยซู

– พวกยิว สนใจพระคัมภีร์ แต่กลับปฏิเสธพระเยซู ผู้ที่พระคัมภีร์พูดถึง พวกเขาจึงไม่อาจพบชีวิตนิรันดร์ได้

การประยุกต์ใช้ :

– ตำราอาหารมีประโยชน์อย่างมาก แต่ผู้ที่สนใจแค่ตำราอาหาร ไม่สนใจทานอาหาร ผู้นั้นจะอดตาย

– พระคัมภีร์สำคัญมาก ช่วยให้เรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่การอ่านพระคัมภีร์เท่านั้น ไม่ได้ช่วยให้เราพบชีวิตที่แท้จริงในพระคริสต์

– เราจำต้องมีความสัมพันธ์กับพระเยซูเป็นส่วนตัว และทำตามแบบอย่างที่พระเยซูได้วางแบบเอาไว้ คือ ทำตามพระคำของพระเจ้า

– ยน. 4:34 “พระ​เยซู​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า “อาหาร​ของ​เรา​คือ​การ​ทำ​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​ผู้​ที่​ทรง​ใช้​เรา​มา​และ​ทำ​ให้​งาน​ของ​พระ​องค์​สำ​เร็จ”

– อย่าอ่านพระคัมภีร์ โดยไม่สนใจพระเยซู ผู้ที่พระคัมภีร์พูดถึง

– ระวัง อย่าอ่านพระคัมภีร์เพื่อให้รู้สึกว่า “ฉันเป็นคริสเตียนที่ดี ”

– แต่ควรอ่านเหตุเพราะ รักพระเยซู หรือ อยากจะรู้จักกับพระองค์มากขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s