ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 8

ภาพรวม

  • ในบทนี้ อ.เปาโล กล่าวถึงความกระตือรือร้นของคริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนีย ให้คริสตจักรโครินธ์ได้ฟัง เพื่อกระตุ้นพวกเขาให้กระตือรือร้นเพื่อช่วยพี่น้องที่ประสบความทุกข์ยากลำบาก

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน​ขณะ​ที่​​เผชิญ​​ความ​ยาก​ลำ​บาก​นั้น เป็นโอกาสทองที่จะสำแดงความรักของพระคริสต์แก่ผู้อื่น
เมื่อพบกับ​ความ​ยาก​จน​อย่าง​ที่​สุด ความ​ยินดี​ที่​จะทำเพื่อผู้อื่น ​ ​ล้น​ออก​มา​ได้ง่ายกว่าช่วงเวลาปกติ
ทั้งที่ตนเองยังยากลำบากบาง ก็ยัง​ใจ​กว้าง​ขวาง​ช่วยเหลือคนอื่นอีก

1.@ หากวันนี้เรากำลังพบกับความทุกข์อย่างหนึ่งอย่างใด เป็นโอกาสทองที่เราจะให้ความรักของเราที่มีต่อพี่น้อง ล้นออกมา เพราะช่วงนี้ขอบกำแพงต่ำ ล้นง่าย
โดยการช่วยเหลือพี่น้องทั้งที่เราเองก็กำลังยังมีความทุกข์ยากอยู่นั่นเอง

2.# 2คร. 8:5 “…พวก​เขา​ถวาย​ตัว​เอง​แด่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ก่อน แล้ว​จึง​มอบ​ตัว​ให้​กับ​เรา​ตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้า”

2.@ ในการถวายเพื่องานของพระเจ้า หรือการทำสิ่งใดๆเพื่อพระเจ้า
ก่อนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง คือ การถวายตัวแด่พระเจ้า

ยอมจำนนต่อพระเจ้า ที่จะใช้ตัวของเรา ความสามารถของเรา และสิ่งที่เรามีนั้น ตามแผนการ ตามวิธีการ ตามพระประสงค์ ของพระองค์

3.# 2คร. 8:7 “ดัง​นั้น​เมื่อ​พวก​ท่าน​มี​ทุก​สิ่ง​อย่าง​เหลือ​ล้น คือ​ความ​เชื่อ ฝี​ปาก ความ​รู้ ความ​กระ​ตือ​รือ​ร้น และ​ความ​รัก​ที่​เรา​มี​ต่อ​พวก​ท่าน ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​จง​มี​คุณ​ความ​ดี​นี้​อย่าง​เหลือ​ล้น​ด้วย”

3.@ เป็นการดีที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้ามากมายหลากหลายด้าน แต่ทั้งหมดที่เราได้รับมา ก็เพื่อเราจะสามารถใช้สิ่งเหล่านั้น เพื่อเป็นพระพรแก่ผู้อื่นต่อไป ไม่ใช่เพื่อเก็บเอาไว้เพื่อตนเองคนเดียว

4.# 2คร. 8:8 “ข้าพ​เจ้า​…นำ​เรื่อง​ความ​กระ​ตือ​รือ​ร้น​ของ​คน​อื่นๆ มา​ทด​สอบ​ความ​รัก​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า​มี​ความ​จริง​ใจ​หรือ​ไม่”

ความกระตือรือร้นของคริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนีย ในการสำแดงความรักด้วยการช่วยพี่น้องที่ทุกข์ยากนั้น
ได้กลายมาเป็นไม้บรรทัดเพื่อวัดว่า ความรักที่คริสตจักรโครินธ์ มีต่อพี่น้องที่ทุกข์ยากนั้น เป็นเพียงแค่คำพูดหรือเป็นความรักอย่างจริงใจที่จะสำแดงออกมาเป็นการกระทำเหมือนคริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนีย

4.@ เมื่อเราเห็นใครบางคนกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้า ไม่ควรจะไปหมั่นไส้ หรืออิจฉาเขา
แต่ควรใช้ความกระตือรือร้นของเขานั้น เป็นตัวช่วยยกมาตรฐานของเราในการกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้า

5.# 2คร. 8:9 “..พระ​เยซู…แม้​พระ​องค์​ทรง​มั่งคั่ง ก็​ยัง​ทรง​ยอม​เป็น​คน​ยาก​จน​…เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​เป็น​คน​มั่งคั่ง…”

5.@ พระเยซูยอมเสียทุกสิ่ง เพื่อเราจะได้ทุกสิ่งอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้
ดังนั้นสมควรเหลือเกินที่เราจะใช้ทุกสิ่งที่เราได้รับมาในวันนี้ เพื่อพระเยซู ผู้ยอมเสียทุกสิ่งเพื่อเรา

6.# 2คร. 8:12 “…พระ​เจ้า​ก็​จะ​ทรง​รับ​ตาม​ที่​เขา​มี​อยู่ ไม่​ใช่​ตาม​ที่​เขา​ไม่​มี”

6.@ สิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราถวายแด่พระองค์ ไม่เคยเกินความสามารถหรือเกินกำลังที่เราจะทำได้เลย

7.# 2คร. 8:14 “คือ​ที่​พวก​ท่าน​มี​อยู่​อย่าง​เหลือ​ล้น​ใน​เวลา​นี้ ก็​เพื่อ​ช่วย​เขา​ทั้ง​หลาย​ที่​ขัด​สน และ​ใน​ยาม​ที่​เขา​ทั้ง​หลาย​มี​อย่าง​เหลือ​ล้น เขา​ก็​จะ​ได้​ช่วย​พวก​ท่าน​เมื่อ​ขัด​สน ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​มี​ความ​เสมอ​ภาค​กัน”

7.@ การช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าเราในเวลานี้ เป็นการสะสมความช่วยเหลือสำหรับตัวเราเองในอนาคต

8.# 2คร. 8:21 “เพราะ​เรา​มุ่ง​จะ​เป็น​คน​ซื่อ​สัตย์ ไม่​เฉพาะ​ใน​สาย​พระ​เนตร​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เท่า​นั้น แต่​ใน​สาย​ตา​ของ​คน​ทั้ง​หลาย​ด้วย”

อ.เปาโล พยายามจัดการเรื่องเงินบริจาคอย่างรอบคอบ และหลีกเลี่ยงคำครหา หรือความเข้าใจผิด โดยให้มีบางคนที่คริสตจักรทั้งหลายนับถือ ไปร่วมในการรับบริจาคเพื่อพี่น้องที่ลำบาก

8.@ สำหรับบางคนที่กล่าวว่า “ฉันไม่แคร์ว่าคนอื่นจะคิดว่าฉันซื่อสัตย์หรือไม่ พระเจ้ารู้ก็เพียงพอแล้ว”
คำกล่าวแบบนี้ ในบางบริบทอาจจะไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ตอนนี้

เราควรทำอย่างรอบคอบและโปร่งใส ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อน
จากนั้น หากยังจะมีคนเข้าใจผิด หรือสงสัยเรา ค่อยมาพูดประโยคข้างต้นก็ยังไม่สาย

คำคม

“ เพียงแค่เราใช้เฉพาะสิ่งที่เราได้รับมาจากพระเจ้า
เพื่อปรนนิบัติพระองค์ นั่นก็เพียงพอแล้ว ”

Advertisement

One thought on “ขุมทรัพย์ 2โครินธ์ 8

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s