สรุป 2โครินธ์ 4

ภาพรวม

  • 2โครินธ์ บทที่ 4 แม้เปาโลจะต้องพบกับความทุกข์ยากลำบากและการต่อต้านอย่างมากมาย ในการประกาศข่าวประเสริฐ แต่เขาก็ไม่ย้อท้อ เพราะเขาไม่สนใจของในโลกนี้ แต่สนใจสิ่งที่จะได้รับในสวรรค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2โครินธ์ บทที่ 4

เปาโลพูดกับคริสตจักรโครินธ์ ว่า

เพราะ​เหตุเปาโล​ ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า ให้เป็นผู้​รับ​ใช้​แห่งข่าวประเสริฐ
เขาจึง​ไม่​ย่อ​ท้อ
และได้​ละ​ทิ้ง​การ​กระ​ทำ​ต่างๆ ที่​แอบ​แฝง​และ​น่า​อับ​อาย​
ไม่​ใช้​อุบาย​และ​ไม่​ได้​บิด​เบือน​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า

แต่​โดย​การ​เปิด​เผย​ความ​จริง และทำตัวเป็นแบบอย่างสอดคล้องตามข่าวประเสริฐที่ประกาศนั้น

ข่าว​ประ​เสริฐ​ของ​เรา​ยัง​ถูก​ปิด​บัง​ไว้ จาก​พวก​ที่​กำ​ลัง​จะ​พินาศ
เพราะพระ​ของ​ยุค​นี้​ได้​ทำ​ให้​ความ​คิด​ของพวกเขา​มืด​มน​ไป
เพื่อ​ไม่​ให้​เห็น​ความ​สว่าง​ของ​ข่าว​ประ​เสริฐ

เปาโลได้รับใช้พระเจ้า ด้วยการประ​กาศ​ว่า​ตัว​เป็น​ทาส​ของ​พี่น้อง
​เพราะ​เห็น​แก่​พระ​เยซู

พระเจ้าทรง​ส่อง​สว่าง​เข้า​มา​ใน​ใจ​ของเปาโล
เพื่อ​ให้​เขา​มี​ความ​สว่าง​แห่ง​ความรู้​ถึง ​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า

เปาโลเป็นเหมือน​ภา​ชนะ​ดินที่ไร้ค่า แต่​มี​ของ​ล้ำ​ค่า​นี้​อยู่​ในตัว
เพื่อ​ให้​เห็น​ว่า ฤทธิ์​เดช​อัน​เลิศ​นั้น ​เป็น​ของ​พระ​เจ้า
ไม่​ได้​มา​จาก​ตัวเขา​เอง

เปาโล​เผชิญ​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ และการกดขี่ข่มเหงสารพัด
แต่​ก็​ไม่​ยอมหมด​หวัง

เขา​แบกความทุกข์แบบ​พระ​เยซู​ไว้​ใน​ร่าง​กาย​เสมอ
เพื่อ​ว่า​ชีวิต​ของ​พระ​เยซู​ จะ​ปรา​กฏ​ใน​ร่าง​กาย​ของเขา

พวกเรา​รู้​ว่า​ พระ​องค์​ผู้​ทรง​ให้​ พระ​เยซู​คริสต์​เป็น​ขึ้น​มา​นั้น
จะ​ทรง​ให้​พวกเรา​เป็น​ขึ้น​มา​กับ​พระ​เยซู​ด้วย
แล้วพวกเราก็จะได้มาเข้าเฝ้าพระเจ้าพร้อมกัน

เมื่อ​พระ​คุณ​มา​ถึง​คน​จำ​นวน​มาก​ขึ้น
การ​ขอบ​พระ​คุณ​ก็​จะ​มี​มาก​ยิ่ง​ขึ้น
อัน​เป็น​การ​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​เจ้ามากยิ่งขึ้น

ดังนั้น​เรา​จึง​ไม่​ย่อ​ท้อ
ถึง​แม้​ว่า​ร่างกาย​ของ​เรา​กำ​ลัง​ทรุด​โทรม​ไป
แต่​สภาพ​ภาย​ใน​นั้น​ก็​ได้​รับ​การ​เปลี่ยน​ใหม่​ทุกๆ วัน

เพราะ​ว่า​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ชั่ว​คราว​ และ​เล็ก​น้อย​ของ​เรา
จะ​ทำ​ให้​เรา​มี​ศักดิ์​ศรี​นิรันดร์​มาก​มาย​ อย่าง​ไม่​มี​ที่​เปรียบ

เรา​ไม่​ได้​เอา​ใจ​ใส่​ใน​สิ่ง​ที่​มอง​เห็น แต่​เอา​ใจ​ใส่​ใน​สิ่ง​ที่​มอง​ไม่​เห็น
เพราะ​ว่า​สิ่ง​ที่​มอง​เห็น​นั้น​ไม่​ยั่ง​ยืน แต่​สิ่ง​ที่​มอง​ไม่​เห็น​นั้น​ถา​วร​นิรันดร์

1. การรับใช้พระเจ้าในพันธกิจแห่งข่าวประเสริฐ คือ
การประกาศข่าวประเสริฐให้คนอื่นได้รับรู้
และการทำตัวให้สอดคล้องกับข่าวประเสริฐให้คนอื่นได้เห็น

2. วันนี้เรากำลังเอาใจใส่อะไร
​เอา​ใจ​ใส่​ใน​สิ่ง​ที่​มอง​เห็น ซึ่งเป็นสิ่งของชั่วคราวในโลกนี้ ที่อีกไม่นานก็ต้องถูกทำลายไปจนหมดสิ้น
หรือ​เอา​ใจ​ใส่​ใน​สิ่ง​ที่​มอง​ไม่​เห็น ซึ่งเป็นสิ่งของถาวรในสวรรค์ ที่เราจะต้องเกี่ยวกับกับสิ่งเหล่านั้นชั่วนิรันดร์

3. การประยุกต์ใช้ 2โครินธ์ 4 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2LXp5uq

คำคม

“ เราถวายเกีบรติแด่พระเจ้ามากขึ้นได้ โดยการทำให้คนได้พบกับพระคุณของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s